Pupuh Asmarandana, musik dan lirik - Sejarah BOGOR

Post Top Ad

Pupuh Asmarandana merupakan puisi atau nyanyian tradisional dari jawa barat (Sunda) yang menggambarkan tentang kehidupan atau pesan-pesan bijak dengan hitungan 81, 8a, 8o/e, 8i/a, 7i/a, 8u, 8a

Pupuh merupakan salah satu karya sastra yang dimiliki oleh suku Sunda. Pupuh sendiri adalah puisi tradisional yang menggabungkan antara seni sastra dan lagu sunda.Pupuh memiliki rima serta jumlah suku kata yang membentuk sebuah pola pada setiap barisnya.

Contoh Pupuh Asmaranda

Eling-eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan bae
Raga taya pangawasa
Lamun kasasar lampah
Nafsu nu matak kaduhung
Badan anu katempuhan

Eling-eling masing eling
Di dunya urang ngumbara
Laku lampah nu utama
Asih ka papada jalma
Ucap tekad reujeung lampah
Tingkah polah sing merenah
Runtut rukun sauyunan
Hirup jucung panggih jeung kamulyaan

Agar pupuh dapat membentuk sebuah pola rima serta jumlah suku kata yang indah, tentu sudah sepatutnya diikat dengan aturan-aturan atau patokan yang telah ditentukan. Aturan-aturan tersebut antara lain adalah guru wilangan, guru lagu, dan watek (watak).


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad